Zelftesten: tijd voor een nieuwe blik…

Al sinds de lancering van de eerste zelftest in Nederland (Zwangerschapstest vanaf de jaren 70) staat de medische wereld sceptisch tegenover het gebruik van dergelijke testen. Zwangerschapstesten zouden niet door de individuele vrouw zelf gebruikt kunnen worden en voor een juiste diagnose diende toch echt een bezoek aan de huisarts te worden gebracht…

Tijden (en inzichten) veranderen en vandaag de dag is de zwangerschapstest de meest verkochte zelftest. Jaarlijks worden er meer dan 800.000 zwangerschapstesten in Nederland gekocht en gebruikt. Geen huisarts zal meer vreemd opkijken als een patiënte zich meldt met de mededeling dat ze zwanger is.

Wat geldt voor de Zwangerschapstest, zal ook gaan gelden voor een groot gedeelte van de later geïntroduceerde zelftesten. Ovulatietesten (om de periode van de eisprong van de vrouw te bepalen waardoor de kans op een zwangerschap toeneemt), diabetes zelftest (bepaling glucosegehalte via een eenvoudige vingerprik), vaginale zelftesten (candida, bacteriële vaginose), drugstesten (testen om het gebruik van drugs aan te tonen) en SOA testen (o.a. syfilis) zullen (of zijn inmiddels) geaccepteerd als betrouwbaar instrument voor de consument.

Helaas lijkt het er echter op dat iedere poging tot een objectieve blik op zelftesten wordt vertroebeld door vooringenomen standpunten. Niet alleen vanuit de medische wereld (artsten en apothekers) maar ook door de media welke berichten over zelftesten. Koppen als “Doktertje spelen” en “Nut en zin van Zelftesten” doen al vermoeden welke richting het artikel op zal gaan. Verreweg de meeste argumenten die worden gebruikt om zelftesten af te raden, zijn niet valide. Daarnaast worden in vrijwel alle artikelen dezelfde ideeën en meningen overgenomen.

Ieder artikel haalt de zogenaamde hoog risico testen (HIV, PSA, Hepatitis) als voorbeeld aan waarom zelftesten ongeschikt zouden zijn voor de vrije verkoop. Gemakshalve wordt er hierbij voorbijgegaan aan het feit dat er veel meer zelftesten bestaan die wel degelijk prima zijn uit te voeren door de consument en waarbij er wel degelijk sprake is van medisch (verantwoord) nut.

Een andere veelgelezen reden om zelftesten af te raden zou de onbetrouwbaarheid zijn en het ingewikkelde karakter van de testen. Dit argument is totaal ongegrond. Iedere zelftest welke verkocht mag worden in Nederland dient te voldoen aan een aantal  eisen. Hoe hoog of zwaar deze eisen zijn wordt voor een groot gedeelte bepaald door de indeling van deze test. Iedere test wordt (Europese richtlijn) ingedeeld in een bepaalde groep of lijst. De eerder genoemde hoog risico testen (o.a. HIV) vallen onder lijst 2A. Hiervan is bepaald dat alleen een arts of apotheker dergelijke testen mag verkopen. Daarnaast kent de indeling nog lijst 2B (glucose zelftest) en lijst 3 (overige niet hoog risico testen voor zelfgebruik) producten. Lijst 2A en 2B producten moeten voldoen aan strenge eisen. De testen dienen te voldoen aan een aantal criteria (betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, specificiteit, sensitiviteit) en gebruikt kunnen worden door leken (aan te tonen via een leken-onderzoek). Pas daarna krijgen deze testen een CE certificering en kunnen ze worden aangemeld via de IGZ voor de vrije verkoop.

Ter info: het is niet ongebruikelijk voor de moderne sneltesten (zeker de testen in bloed) om een betrouwbaarheid van meer dan 95% te hebben. Zwangerschapstesten zelfs meer dan 99%. Ook de sensitiviteit en specificiteit (in welke mate toont de test al dan niet fout positieve of fout negatieve uitslagen) is bij de moderne zelftest vergelijkbaar met de gebruikelijke testen in het laboratorium. Immers; dezelfde testen worden nu veelal ook geschikt gemaakt als zelftest voor de consument…

De “bezorgdheid” van de medische wereld over de zelftesten behoeft een nieuwe blik. De moderne zelftest (zeker de bloedtest) is een test welke met een druppel bloed (af te nemen door de consument met een veilige vingerprikker voor eenmalig gebruik) binnen 5 minuten een betrouwbaar resultaat geeft. Dat de consument na het gebruik van een zelftest alsnog contact op zal (of moet) nemen met zijn of haar huisarts is even logisch als helder. Immers in iedere bijsluiter van alle verkrijgbare zeltesten zal dit worden gemeld.

“Zelftesten zijn wisselend van kwaliteit en soms moeilijk af te lezen” is ook een op internet terug te vinden argument welke zeer eenvoudig kan worden weerlegd. Hoe moeilijk is het een test te beoordelen welke een lijntje laat zien in het Controlevenster en bij een positief resultaat een lijntje in het Testvenster? En bovendien; iedere zelftest wordt per charge (productie run) streng gecontroleerd. Van iedere productie worden steekproeven genomen om de vastgestelde sensitiviteit en specificiteit te bepalen. Bij een score lager dan 100% zal de charge (of LOT) worden vernietigd. Dat wisselende karakter valt dus ook wel mee.

De consument heeft het gemak (en in sommige gevallen speelt de anonimiteit hierbij ook een rol) van de zelftesten al lang ontdekt of doet dit steeds meer. De medische wereld (en zij die hierover berichten) dienen zich te bezinnen op een nieuwe en heldere blik op deze waarheid.

Testjezelf.nu BV
Zutphen

Advertenties

Professionele Urine Cup Drugstest

Speciaal ontwikkeld voor verslavingszorg instituten, justitie, defensie en gevangeniswezen: multi urine drugstest met 5 extra controle mogelijkheden.

Uniek mechanisme zorgt ervoor dat er slechts het benodigde gedeelte van het monster in aanraking komt met de reagentia op de teststroken om de test betrouwbaar uit te voeren. Nadat de proefpersoon in de beker heeft geplast en pas op het moment dat de deksel wordt dichtgedraaid, wordt er door capillaire werking slecht een klein gedeelte van de urine naar de teststroken geleid. De rest van de urine blijft apart bewaard en wordt dus niet verontreinigd met de reagentia op de strips zoals in alle andere “professionele” multi drugstest cup testen.

De hier voorgestelde Cuptest is de enige verkrijgbare test waarbij een 2e kwantitatieve bepaling in een laboratorium -indien dat gewenst of noodzakelijk is (contra-expertise)- kan worden uitgevoerd.

Enige en unieke Cup Drugstest

Deze Urine Cuptest is de enige beschikbare test waarbij, na een eerste kwalitatieve screening en indien de uitslag hiertoe aanleiding geeft, de test en het te testen materiaal bewaard kan worden om te onderwerpen aan een kwantitatieve bepaling in een laboratorium.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat:


Bij urine controles (gedetineerden, defensie personeel) in een laboratorium wordt in 90% van de gevallen een negatieve uitslag gevonden. Deze 90% kan in een eerder stadium – en kostenefficiënter – worden opgespoord met deze betrouwbare test. Bij gerede twijfel dient u hetzelfde monster nogmaals te onderwerpen aan een 2e kwantitatieve bepaling in een lab.

Alle huidige aangeboden en zogenaamde “professionele” cup testen kunt u hiervoor absoluut niet gebruiken. De urine is immers al in contact gekomen met de reagentia op de controle stroken. Deze urine kunt u dus gewoonweg niet nogmaals gebruiken voor een kwantitatieve bepaling. Voor een kwantitatieve bepaling van hetzelfde urine monster dient de urine apart gehouden te worden. Met deze nieuwe en unieke Opti-Cup is dat nu voor het eerst mogelijk.

Slechts de urine nodig om de eerste test uit te voeren wordt opgenomen in de test. De overige urine blijft schoon achter voor een eventuele tweede bepaling.