Speekseltest Drugs Onnauwkeurig (of toch niet)?

Speekseltest Drugs onbetrouwbaar?

Met belangstelling hebben wij de discussie gevolgd in de media over het standpunt van het Trimbos Instituut * over de speekseltesten n.a.v. een eerder bericht van de Raad van Hoofdcommissarissen. Een aantal zaken worden terecht benoemd, echter de manier van berichtgeving is verre van volledig. We hebben het Trimbos enkele maanden geleden voorzien van de benodigde (Technische) gegevens welke zeer waarschijnlijk ook zijn gebruikt voor de inname van het standpunt. Inmiddels hebben wij van het Trimbos instituut (Daan van der Gouwe) begrepen dat zijn opmerkingen niet geheel juist zijn geciteerd. Daarnaast hebben wij de uitnodiging ontvangen van het instituut om het gebruik van (speeksel) drugs testen nader toe te lichten en te bespreken. Deze uitnodiging hebben wij geaccepteerd en wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van dit overleg.

Wij vroegen ons na het naar buiten gebrachte artikel af waarom onderstaande punten niet zijn meegenomen in de berichtgeving:
1. Onnauwkeurigheid:

Speekseltesten zijn net als urine drugstesten betrouwbaar. De testen kennen een zogenaamde cut-off waarde waarbij boven deze waarde de test positief zal zijn in 100% van de gevallen. De nauwkeurigheid is dus feitelijk 100%!De huidige sneltesten werken op zo’n manier dat als de testpersoon nog drugs (of afbraakproducten hiervan) in zijn of haar urine. bloed of speeksel heeft boven een bepaalde grenswaarde, dan zal de test positief zijn. De sneltesten zijn zogenaamde kwalitatieve testen. De test is met andere woorden positief of negatief. Geen enkele huidige sneltest kan aantonen wanneer de persoon voor het laatst heeft gebruikt en in welke hoeveelheid. Dit kan alleen in lab onderzoeken worden aangetoond. Je kunt dus niet spreken van onnauwkeurigheid als een test niet is bedoeld voor een kwantitatieve bepaling.2. Hoelang drugs in speeksel:

 

 

Dat niet bekend is hoelang drugs in speeksel aantoonbaar is, is niet juist. Dit is al vele jaren bekend, getest en aangetoond voor de meest gebruikte drugssoorten:
AMP (Amfetamine) 24 uur
COC (Cocaïne/Benzoylecgonine) 72 uur
MET (Metamfetamine) 72 uur
OPI / MOR / MOP (Opiaten/Morfine/Heroïne) enkele dagen
THC (Cannabis, Marihuana, Hasj) 14 uur of korter bij gering gebruik
3. Waar het Trimbos instituut met name bezwaar tegen maakt is het feit dat THC (als werkzame stof in cannabis producten) kort aantoonbaar is waarbij het ook nog verschilt of er eenmalig of veelvuldig wordt gebruikt.

 

 

Dit heeft er mee te maken dat er bij een THC speekseltest alleen op de daadwerkelijke stof getest kan worden en niet op een metaboliet of afbraakproduct zoals bij andere drugs wel het geval is. THC is in speeksel dus kort aan te tonen, maar bij een controle ter verkeershandhaving is dit juist een voordeel. Immers zouden er urinetesten (zoals in Italië bijvoorbeeld) worden gebruikt dan is cannabis gebruik tot wel 5 weken na het laatste gebruik aantoonbaar bij zware gebruikers….
4. Europees onderzoek:
Het Europese onderzoek waar aan wordt gerefereerd richt zich niet op “hoelang is drugs nog in speeksel aan te tonen”. Dit onderzoek (onder leiding van een Nederlandse projectmanager) richt zich slechts op het inzichtelijk maken van de 15 a 16 Speekseltesten (fabrikanten en leveranciers) die er op dit moment verkrijgbaar zijn. Deze testen worden onderworpen aan controle testen en de door de fabrikant afgegeven onderzoeken en technische documentatie wordt uitvoerig bekeken. Met deze gegevens moet het mogelijk zijn om te komen tot een weloverwogen keuze voor een of meerdere speekseltesten voor de verkeershandhaving in de verschillende lidstaten. Het DRUID project loopt op dit moment nog steeds.
5. Algemeen:

Algemeen genomen kun je zelfs bij de huidige kwalitatieve speekseltesten bepalen (zie grens van 0.5 bij alcohol controles) wanneer iemand nog in staat geacht moet worden om wel of niet aan het verkeer deel te nemen. Door de testen te voorzien van de juiste cut-off kun je immers bijvoorbeeld een THC test pas positief laten uitslaan (hogere cut-off) indien de testpersoon 4 uur geleden of korter heeft gebruikt. Dit kan uiteraard voor alle drugssoorten worden gedaan. Er zijn om deze reden ook bijvoorbeelde multi testen beschikbaar met 2 x cocaïne als teststrook, met verschillende cut-off waardes.

Bovenstaande vragen hebben wij voorgelegd aan het Trimbos Instituut en wij zijn zeer benieuwd naar de officiële reactie hierop.

Testjezelf.nu BV

* Wij zijn uitgenodigd door het Trimbos Instituut om in een open en constructief overleg bovenstaande te bespreken. Zodra de uitkomsten van dit overleg helder zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.