Zwangerschap en vaginale pH

Zwangerschap en Vaginale pH – het belang van regelmatig meten.

Het regelmatig meten van de vaginale zuurgraad tijdens de zwangerschap, is in Duitsland en België een standaard methodiek. De Duitse vereniging voor gynaecologen raadt het gebruik van de pH-Balance vaginale zelftest aan als een betrouwbare en makkelijk toe te passen methode om tijdens de zwangerschap vroegtijdig een verstoorde vaginale pH balans vast te stellen. Een te hoge vaginale pH (lagere zuurgraad door een verstoring van de natuurlijke vaginale flora) tijdens de zwangerschap kan leiden tot latere complicaties. Een tijdige vaststelling hiervan leidt tot een significant lager aantal vroeggeboortes.

Bescherming tijdens zwangerschap

Het monitoren van de vaginale flora bij zwangere vrouwen leidt tot een significant lagere kans op vroeggeboorte. Een beproefde strategie is om tweemaal per week de vaginale pH te meten. Wanneer deze is gestegen boven 4,7 of bij aanwezige vaginale klachten wordt een vaginaal probioticum met lactobacillen ingebracht. Het aantal baby’s dat te vroeg geboren wordt daalt aantoonbaar door deze interventie. De resultaten van de Duitse onderzoeken zijn zo goed dat deze werkwijze in heel Duitsland en daarbuiten navolging verdient.

Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat zwangere vrouwen met Bacteriële Vaginose (bij 15 – 20% van alle zwangerschappen wordt bacteriële vaginose geconstateerd) een groter risico lopen op:

 • – vroeggeboorte
 • – late miskraam
 • – voortijdige weeën
 • – chorioamnionitis (een infectie van de baarmoeder tijdens de zwangerschap)
 • – bacteriële infectie van de foetus
 • – het te vroeg breken van de vliezen
 • – koorts tijdens de geboorte
 • – ontsteking van het baarmoederslijmvlies na de geboorte (endometritis postpartum)
 • – een (te) laag geboortegewicht
 • In België en Duitsland is het testen op vaginale pH-waarde tijdens de zwangerschap al een vast onderdeel van de zwangerschapsbegeleiding. Er vinden steeds meer onderzoeken plaats naar het effect van een vroegtijdige opsporing van Bacteriële vaginose op het verloop van de zwangerschap.

  Recente onderzoeken tonen tevens aan dat er verband bestaat tussen Bacteriële Vaginose en ontstekingen in het bekkengebied van de vrouw. Deze ontstekingen kunnen leiden tot onvruchtbaarheid door verstopte eileiders.

  Daarnaast is aangetoond dat vrouwen met Bacteriële Vaginose, een lagere slagingskans op een zwangerschap hebben bij IVF behandelingen.

  Het verband tussen BV en het risico op het oplopen van SOA’s (sexueel overdraagbare aandoeningen) wordt in steeds meer wetenschappelijke publicaties gemeld. Vrouwen met een BV lopen een groter risico op een besmetting met het HIV en HPV virus.

  Het belang van deze meting wordt ook steeds duidelijker onderkend door de Nederlandse medische wereld. De pH-Balance vaginale zelftest kan worden gebruikt door huisartsen, gynaecologen of eenvoudig door de zwangere vrouw zelf.

  Meer informatie over de test is te vinden op: www.ph-balance.nl