Speeksel en urine Drugstesten

Testjezelf.nu® Drugstest - Voor professioneel en thuis gebruik

Testjezelf.nu® Drugstest - Voor professioneel en thuis gebruik

DRUGS: iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd.
Praktische vragen i.v.m. testen op drugsgebruik blijven echter lastig te beantwoorden. Daarom deze informatie met enkele concrete antwoorden over drugs en drug testen. Drugstesten worden al langere tijd gebruikt in de verslavingszorg. Deze testen zijn nu ook geschikt om thuis te testen op het gebruik van vrijwel alle drugs soorten. De testen zijn beschikbaar om te testen op drugs in urine en in speeksel.

Kijk hier ook voor nieuws over speeksel en urine drugs testen.

De urine en speeksel testen die hier besproken zullen worden, worden al meer dan 10 jaar wereldwijd in meer dan 80 landen geleverd aan laboratoria, ziekenhuizen en instellingen. Deze zelfde testen kunnen nu ook als thuistest worden ingezet om, in overleg met de te testen persoon, te controleren op de meest gebruikte drugs of om afspraken te controleren.

Zowel de urine drugstesten als de speeksel drugstesten zullen uitvoerig worden belicht. Daarnaast zullen de praktische vragen als:

 • hoe lang is drugs nog aan te tonen?
 • hoe betrouwbaar is een drugstest?
 • waar kan ik drugstesten kopen?
 • wat is het verschil in testen in speeksel en urine?

via deze website worden beantwoord. Wij hebben niet de wijsheid in pacht. Maar wel meer dan 45 jaar ervaring in diagnostische en forensische testen.

Particuliere klant? Kijk even onder het menu “Enkele Drugs Zelftest” of “Multi Drugstest“.

Professionele klanten kunnen contact opnemen via het contact formulier. Wij verstrekken graag de technische documentatie van de testen (inclusief sensitiviteit en specificiteit), laten weten waar onze testen gebruikt worden (referenties) en bespreken de mogelijkheden van levering in bulk en staffel kortingen (al vanaf 100 testen).


Laatste nieuws over Drugs Speekseltest:

Testjezelf.nu® - Speeksel Drugstest

Testjezelf.nu® - Speeksel Drugstest

De politie krijgt vanaf 2012 de bevoegdheid om speekseltests af te nemen nemen bij weggebruikers die mogelijk onder invloed van drugs zijn. Bij een positieve test moet een bloedtest drugsgebruik definitief bewijzen.

Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Eurlings (Verkeer, CDA). De Tweede Kamer dringt sinds 2000 aan op maatregelen om drugsgebruik in het verkeer terug te dringen.

Lees ook het artikel in de Volkskrant van vrijdag 24 september.

Zie ook de meest gelezen misverstanden over de huidige speekseltester onderaan deze pagina.

Eerder nieuws over de speeksel drugstest:

De speeksel drugstest is in het nieuws.

Ook Testjezelf.nu heeft een bijdrage geleverd waaruit informatie is gehaald voor het nieuwsbericht door “De Pers”.

Wij hechten er waarde aan u te laten zien welke informatie wij hebben aangeleverd.
De uiteindelijke informatie in het nieuwsbericht is tot stand gekomen door de journalist met daarbij de gebruikelijke journalistieke vrijheden…

Testjezelf.nu BV (als onderdeel van Dutch Diagnostics BV) levert sinds 2007 drugstesten (urine en speeksel) aan:

 • consumenten (www.testjezelf.nu)
 • bedrijven
 • scholen
 • gemeenten
 • sportploegen
 • Drugshulpverlening instituten
 • Laboratoria en ziekenhuizen in meer dan 80 landen (sinds 2001 via Dutch Diagnostics BV)

Door de toegenomen betrouwbaarheid (specificiteit en sensitiviteit) worden speekseltesten op drugs steeds meer gevraagd en ingezet. De eerdere testen hadden moeite om THC (als afbraakproduct van Cannabis en Wiet) in speeksel aan te tonen. De nieuw ontwikkelde testen zijn hiertoe beter in staat. Wel blijft het een feit dat speekseltesten cannabis gebruik maximaal tot 14 uur na het laatste gebruik kunnen aantonen. In urine kan dit nog tot enkele weken. Dit heeft te maken met het feit dat THC wordt opgenomen in het vetweefsel en slechts langzaam volledig door de nieren uit het lichaam wordt gefilterd. Bij gebruik andere drugs soorten zoals heroïne, cocaïne of speed kan de speekseltest dit nog aantonen tot enkele dagen na gebruik. Speekseltesten zijn dus een prima alternatief, mits het bovenstaande in acht wordt genomen. Er loopt een grootschalig Europees onderzoek (DRUID) naar de toepasbaarheid van speeksel drugstesten in de verkeershandhavingswet. Met name voor THC is in dit specifieke geval een speekseltest eenvoudiger, sneller en discreter. Bovendien heeft het geen toegevoegde waarde om gebruik van enkele dagen/weken geleden aan te tonen.

De marktontwikkeling zal gelijke tred houden met het drugsprobleem zelf. Zolang er drugs wordt gebruikt zal er gecontroleerd worden. Voor een eerste screening (justitie, gevangeniswezen, ouder-kind of hulpverlener) zijn de speekseltesten geschikt. Er kan dan – tegen relatief lage kosten – een eerste controle worden uitgevoerd. Pas als er een contra expertise nodig is, hoeven andere methoden te worden ingezet (laboratorium GC/MS bijvoorbeeld). Overigens; een uitslag van een urine of speeksel drugstest kan en mag niet als wettelijk bewijs worden ingezet. Daartoe dient er altijd een gedegen (maar duur) onderzoek in een lab te worden uitgevoerd. Voor overige controle doeleinden voldoen de urine- en speekseltesten prima.

Via verschillende groothandels worden de speekseltesten aangeboden aan drogisterij en apotheek. De Testjezelf.nu drugstesten zijn o.a. verkrijgbaar via Holland Pharma en Unipharma. We merken een toenemende vraag vanuit deze branche. Sommige apothekers hebben de testen ook op schap of bestellen deze op aanvraag voor hun klant. Wellicht zullen de testen in de toekomst breder op het schap van drogist of apotheek verschijnen. Eerst zal dan wel het taboe op deze testen verdwenen moeten zijn. Met een doosje in je hand voor de toonbank staan in je plaatselijke drogist kan op dit moment voor veel mensen nog een drempel opwerpen.

Bedrijven behoren ook tot onze klanten. Wel is het goed op te merken dat geen enkel bedrijf een werknemer kan dwingen mee te doen aan een test. Daartoe zal de medewerker altijd zijn of haar toestemming moeten geven. Verplichte controle kan alleen plaatsvinden bij justitie, defensie of (gesloten) drugshulpverlenings institituten. Indien een bedrijf goede afspraken maakt met de werknemers kunnen de testen wel worden uitgevoerd en zijn ze in sommige gevallen ook nuttig. We hebben bijvoorbeeld enkele bouwbedrijven als klant (zowel voor de drugs- alsmede de alcohol-testen). Onder invloed op een steiger staan bijvoorbeeld is de reden dat ze toch steeksproef gewijs willen testen. Of ook andere bedrijven zullen overgaan tot testen valt te bezien. Bedrijven waar alcohol of drugsmisbruik een probleem is, zullen overwegen om de testen aan te schaffen. Misschien dat zelfs de aanwezigheid van de testen al voldoende is om het probleem te laten afnemen. Immers als je weet dat je gecontroleerd kunt worden zul je toch voorzichtiger zijn als werknemer.

Veel gehoorde en gelezen misverstanden over speekseltesten:

1. Cannabis gebruik is nog dagen of weken aan te tonen met een speekseltest.
Antwoord: Dit is een foute aanname. In urine geldt dit zeker, in speeksel is cannabis gebruik slechts maximaal 14 uur aantoonbaar.

2. Speekseltest deugt niet omdat niet op alle drugs getest kan worden.
Antwoord: De test deugt uiteraard. Op de meest gebruikte drugs (en zeker die welke problemen veroorzaken in het verkeer) kan worden getest.

3. Mensen die anti-depressieva of slaapmiddelen slikken hebben een probleem.
Anwoord: Bij gebruik van sommige door artsen voorgeschreven  medicatie kan er positief worden getest bij een Benzodiazepinen test. Echter lang niet bij alle middelen en ook lang niet bij alle voorgeschreven hoeveelheden. Zwaar medicijn gebruik dient sowieso bekend gemaakt te worden aan het CBR.

(Zware) gebruikers van bijvoorbeeld: oxazepam, diazepam ( valium ), lorazepam ( temesta) en flumitrazepam ( Rohypnol, staat ook bekend als Rooie Knol (partydrug)) kunnen positief testen op een Benzodiazepine speekseltest. Overigens is dit volgens de laatste inzichten geen slechte zaak. 10% van alle verkeersdeelnemers gebruiken medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Hierdoor vallen jaarlijks enkele tientallen doden en honderden gewonden in het verkeer. De speekseltest op Benzodiazepinen blijkt bij uitstek geschikt voor deze eerste screening. De speekseltest geeft een nog beter beeld dan een urine- of bloed-test voor recent benzodiazepinen gebruik.

4. De overheid heeft weer een melkkoe gevonden om mensen te bekeuren.
Antwoord: Feit is dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het effect van drugsgebruik op de verkeersveiligheid en dat er gegevens zijn over de schade die dit veroorzaakt. Helaas zijn er ook doden te betreuren gerelateerd aan drugsgebruik onder automobilisten. De conclusie dat het slechts een melkkoe betreft lijkt dus niet gegrond.

5. Van een joint ga ik niet slechter rijden.
Antwoord: Er zijn zeer uitgebreide onderzoeken gedaan naar het effect van drugsgebruik op de rijvaardigheid. Aan de hand van deze gegevens zijn ook de grenswaarden vastgesteld (per drugs soort) waarbij er sprake is van een strafbaar feit. Eigenlijk niets anders dan destijds afgesproken over alcoholgebruik en deelname aan het verkeer. De grens is dus verdedigbaar.

5. Er kan niet worden getest op paddo’s en GHB.
Antwoord: Dat klopt op dit moment. Paddo’s zijn natuurlijk en (nog) niet aantoonbaar. GHB wordt zeer snel afgebroken in het lichaam en is vrijwel niet aantoonbaar in urine en speeksel. Nieuwe ontwikkelingen zijn echter ook het gebied van detectie van drugs niet uit te sluiten. De kans dat er een metaboliet of afbraakproduct gevonden wordt (of een andersoortige test methode wordt ontwikkeld) is dus aanwezig.

6. Er kan worden gesjoemeld door je mond met mondwater te spoelen bij een controle op cannabis gebruik.
Antwoord: Mogelijk kan dit. Aan te raden is het niet. De politie zal bij controles ook letten op andere aanwijzingen en bij een verdenking wordt er een bloedtest afgenomen. De sporen van cannabis in het bloed verdwijnen uiteraard niet door het gebruik van mondwater. Ook kan de politie voor het afnemen eenvoudig 10 minuten wachten met afnemen van de test. De kans dat de test dan nog kan worden beïnvloed is daarmee bijzonder klein geworden.

Tot slot zijn er ook op het gebied van drugs opsporen allerlei nieuwe ontwikkelingen. De kans dat binnenkort het spoelen met mondwater (schijnt alleen te kunnen werken bij cannabis gebruik in sommige gevallen) geen invloed heeft op het testresultaat is bijzonder groot.

De nieuwste ontwikkeling in het tegengaan van deze “fraude” is een extra test strip toe te voegen aan de speeksel test. Deze kan dan testen op een specifiek bestanddeel welke alleen in mondwater voorkomt. Voor urine testen bestaan dergelijke oplossingen al om fraude met deze testen te voorkomen of aan te tonen.

7. De speekseltest is onbetrouwbaar.
Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van de huidige speekseltesters. Als eerste screening test voldoen deze uitstekend mits de test goed wordt afgenomen. De gemiddelde betrouwbaarheid (juist positieven en juist negatieven) bij uitgebreide controle groepen, bleek meer dan 95% te bedragen over alle typen drugs heen. De meldingen over de onbetrouwbaarheid van een speekseltest zijn dus ongegrond.

8. Cannabis gebruikers zijn de dupe omdat ze ’s ochtends na een joint de avond ervoor nog positief kunnen testen.
Zoals altijd lopen zogenaamde experts van allerlei instituten weer voor de muziek uit…

Voor iedere drugs soort kan er worden bepaald (deze onderzoeken zijn volop gaande) wat de grenswaarde is waarop deelname aan het verkeer gevaarlijk kan zijn. Door deze grenswaarde (“cut-off”) juist te bepalen en vast te leggen op de test, kan deze grens voor iedere drugs worden bepaald. Het is dus zeer eenvoudig om bijvoorbeeld voor THC (werkzame stof in cannabis producten) een grens te stellen waarop de test pas positief uitvalt bij een gebruik binnen de laatste 4 uur.

Samen met fabrikanten kunnen onderzoekers en overheden bepalen hoe en wanneer de test positief dient te zijn bij de verschillende drugs soorten.

Graag nodigen wij de verschillende drugs instituten die actief zijn in de media uit om contact met ons op te nemen. Wellicht kunnen we hen dan overtuigen van een wat genuanceerdere stellingname…

Testjezelf.nu BV
Hekkehorst 3
7207 BS Zutphen
Tel: 0575-574166
Fax: 0575-574199
Email: info @ testjezelf.nu
Web: http://www.testjezelf.nu

Speekseltest Drugs Onnauwkeurig (of toch niet)?

Speekseltest Drugs onbetrouwbaar?

Met belangstelling hebben wij de discussie gevolgd in de media over het standpunt van het Trimbos Instituut * over de speekseltesten n.a.v. een eerder bericht van de Raad van Hoofdcommissarissen. Een aantal zaken worden terecht benoemd, echter de manier van berichtgeving is verre van volledig. We hebben het Trimbos enkele maanden geleden voorzien van de benodigde (Technische) gegevens welke zeer waarschijnlijk ook zijn gebruikt voor de inname van het standpunt. Inmiddels hebben wij van het Trimbos instituut (Daan van der Gouwe) begrepen dat zijn opmerkingen niet geheel juist zijn geciteerd. Daarnaast hebben wij de uitnodiging ontvangen van het instituut om het gebruik van (speeksel) drugs testen nader toe te lichten en te bespreken. Deze uitnodiging hebben wij geaccepteerd en wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van dit overleg.

Wij vroegen ons na het naar buiten gebrachte artikel af waarom onderstaande punten niet zijn meegenomen in de berichtgeving:
1. Onnauwkeurigheid:

Speekseltesten zijn net als urine drugstesten betrouwbaar. De testen kennen een zogenaamde cut-off waarde waarbij boven deze waarde de test positief zal zijn in 100% van de gevallen. De nauwkeurigheid is dus feitelijk 100%!De huidige sneltesten werken op zo’n manier dat als de testpersoon nog drugs (of afbraakproducten hiervan) in zijn of haar urine. bloed of speeksel heeft boven een bepaalde grenswaarde, dan zal de test positief zijn. De sneltesten zijn zogenaamde kwalitatieve testen. De test is met andere woorden positief of negatief. Geen enkele huidige sneltest kan aantonen wanneer de persoon voor het laatst heeft gebruikt en in welke hoeveelheid. Dit kan alleen in lab onderzoeken worden aangetoond. Je kunt dus niet spreken van onnauwkeurigheid als een test niet is bedoeld voor een kwantitatieve bepaling.2. Hoelang drugs in speeksel:

 

 

Dat niet bekend is hoelang drugs in speeksel aantoonbaar is, is niet juist. Dit is al vele jaren bekend, getest en aangetoond voor de meest gebruikte drugssoorten:
AMP (Amfetamine) 24 uur
COC (Cocaïne/Benzoylecgonine) 72 uur
MET (Metamfetamine) 72 uur
OPI / MOR / MOP (Opiaten/Morfine/Heroïne) enkele dagen
THC (Cannabis, Marihuana, Hasj) 14 uur of korter bij gering gebruik
3. Waar het Trimbos instituut met name bezwaar tegen maakt is het feit dat THC (als werkzame stof in cannabis producten) kort aantoonbaar is waarbij het ook nog verschilt of er eenmalig of veelvuldig wordt gebruikt.

 

 

Dit heeft er mee te maken dat er bij een THC speekseltest alleen op de daadwerkelijke stof getest kan worden en niet op een metaboliet of afbraakproduct zoals bij andere drugs wel het geval is. THC is in speeksel dus kort aan te tonen, maar bij een controle ter verkeershandhaving is dit juist een voordeel. Immers zouden er urinetesten (zoals in Italië bijvoorbeeld) worden gebruikt dan is cannabis gebruik tot wel 5 weken na het laatste gebruik aantoonbaar bij zware gebruikers….
4. Europees onderzoek:
Het Europese onderzoek waar aan wordt gerefereerd richt zich niet op “hoelang is drugs nog in speeksel aan te tonen”. Dit onderzoek (onder leiding van een Nederlandse projectmanager) richt zich slechts op het inzichtelijk maken van de 15 a 16 Speekseltesten (fabrikanten en leveranciers) die er op dit moment verkrijgbaar zijn. Deze testen worden onderworpen aan controle testen en de door de fabrikant afgegeven onderzoeken en technische documentatie wordt uitvoerig bekeken. Met deze gegevens moet het mogelijk zijn om te komen tot een weloverwogen keuze voor een of meerdere speekseltesten voor de verkeershandhaving in de verschillende lidstaten. Het DRUID project loopt op dit moment nog steeds.
5. Algemeen:

Algemeen genomen kun je zelfs bij de huidige kwalitatieve speekseltesten bepalen (zie grens van 0.5 bij alcohol controles) wanneer iemand nog in staat geacht moet worden om wel of niet aan het verkeer deel te nemen. Door de testen te voorzien van de juiste cut-off kun je immers bijvoorbeeld een THC test pas positief laten uitslaan (hogere cut-off) indien de testpersoon 4 uur geleden of korter heeft gebruikt. Dit kan uiteraard voor alle drugssoorten worden gedaan. Er zijn om deze reden ook bijvoorbeelde multi testen beschikbaar met 2 x cocaïne als teststrook, met verschillende cut-off waardes.

Bovenstaande vragen hebben wij voorgelegd aan het Trimbos Instituut en wij zijn zeer benieuwd naar de officiële reactie hierop.

Testjezelf.nu BV

* Wij zijn uitgenodigd door het Trimbos Instituut om in een open en constructief overleg bovenstaande te bespreken. Zodra de uitkomsten van dit overleg helder zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.